Fotografie Milana Čiháka
Milan Čihák

 

  Autor pochází z Písku, kde se roku 1964 narodil, je absolventem Pedagogické fakulty UK v Praze a nyní působí jako středoškolský pedagog na gymnáziu v Příbrami, kde žije od roku 1991.

  Výtvarné vzdělání nabyl pod vedením Dr. R. Preissové, žákyně Cyrila Boudy.

 

  Jeho oblíbenými tématy jsou pohledy na českou krajinu ve všech svých proměnách či obdiv k pražským památkám, dále pak abstrakce. Malbě se aktivně věnuje od počátku 90. let a za tu dobu uspořádal celou řadu výstav. Jeho obrazy jsou zastoupeny v mnoha soukromých sbírkách v Čechách i v zahraničí, např. Německu, Holandsku, Itálii, Anglii, Francii, USA či Japonsku a zdobí i některé prostory firem v ČR.

  


Podpis Milana Čiháka